ΕΠΩΝΥΜΑ-ΓΑΜΠΡΟΙ ΚΑΙ ΝΥΦΕΣ ΓΕΛΑΝΘΗΣ.

368 total views, 1 views today

ΕΠΩΝΥΜΑ,   ΓΑΜΠΡΟΙ  ΚΑΙ  ΝΥΦΕΣ   ΓΕΛΑΝΘΗΣ

    Τα πρώτα μητρώα αρρένων όλων των χωριών της Θεσσαλίας άρχισαν να σχηματίζονται αμέσως μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους. Ο  Δήμος Ιθώμης στον οποίο ανήκε τότε και η Κοινότητα Γελάνθης, κατάρτισε το έτος 1883, το πρώτο του  Γενικό Μητρώο Αρρένων.        Καταγράφτηκαν σ΄ αυτό όσοι άνδρες ήταν κάτω από σαράντα ετών δηλ. οι γεννηθέντες από το έτος 1844 έως και το 1882.  Συνολικά καταγράφτηκαν σ΄ αυτό  97  Γελανθιώτες, πρώτος  ο  Μπαντής Ιωάννης του Γεωργίου,  έτος γεννήσεως του 1844 και τελευταίος  ο Χατούμης (σήμερα Χαντούμης) Ευάγγελος του Δημητρίου, έτος γενν. 1882. Στο Μητρώο αυτό, το χωριό μας αναφέρεται με το όνομα  « Γελάνθη ».

    Η Καρδίτσα υπαγόταν στο Νομό Τρικάλων ως επαρχία, από το έτος 1883 μέχρι το 1899 και από το 1909 μέχρι το 1944. Η Νομαρχία Τρικάλων, το έτος 1924, κατάρτισε με βάση το πρώτο Γενικό Μητρώο Αρρένων του Δήμου Ιθώμης, νέο Μητρώο Αρρένων της Κοινότητας Γελάνθης. Στο Μητρώο αυτό καταγράφηκαν οι γεννηθέντες από το έτος 1844 μέχρι το 1918. Όσοι ήταν γεννημένοι από το 1844 μέχρι το 1883 συμπεριλαμβάνονται και στο πρώτο Γενικό Μητρώο Αρρένων του Δήμου Ιθώμης, με  επιπλέον καταγεγραμμένα και τα επώνυμα: «Κανιούρας Νικόλαος Βασίλειος 1870», (στο Γενικό Μητρώο του Δήμου Ιθώμης φαίνεται ως Καλιάρας Νικόλαος Βασίλειος 1870), «Παπαποστόλου Νικόλαος Ευάγγελος 1891», και «Ανδρέου Χρήστος Απόστολος 1896».

         Στο τέλος δε του έτους 1918 φέρει την παρακάτω σημείωση:

        «Το παρόν μητρώον αρρένων της Κοινότητας Γελάνθης καταρτισθέν  συμφώνως τω ΔΝΖ΄ Νόμω και  εκτυπωθέν περιέχει τούς ’εν τοίς αποσπάσμασι τών Γενικών Μητρώων της άνω Κοινότητας  εγγεγραμμένους άρρενας.»

Εθεωρήθη δε παρ΄ ημών μετά την εκτύπωσιν

Εν Τρικκάλοις  τη  …………………………..1924

                                 Ο  Νομάρχης.

                                     Τ. Σ.Υ.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗ ΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗ ΤΗ 7  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1951.

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     ΤΑ   ΜΕΛΗ                   Ο  ΝΟΜΑΡΧΗΣ

   Τ.Σ. Υ.

    Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Αθήνα) αντλήσαμε και παραθέτουμε παρακάτω, απόσπασμα του πρώτου Γενικού Μητρώου Αρρένων του Δήμου Ιθώμης. Ο  α.α.μ.α. που εμφανίζεται μπροστά από κάθε επώνυμο, είναι ο α.α (αύξων αριθμός) με τον οποίο καταχωρήθηκε ο καθένας στο Γενικό Μητρώο Αρρένων του Δήμου Ιθώμης.

   Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ:  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1883.

α.α.Μ.ΑΡ Επώνυμον όνομα όν. πατρός έτ. γένν. ενεστ. ηλ. όνομα χωρίου
24 Μπαντής Ιωάννης Γεώργιος 1844 39 Γελάνθη
34 Τρίμης Γεώργιος Νικόλαος 1844 39 Γελάνθη
39 Χαντούμης Βασίλειος Ευάγγελος 1844 39 Γελάνθη
44 Αργύρης Δημήτριος Στέργιος 1845 38 Γελάνθη
53 Γκούμας Αντώνιος Ευάγγελος 1845 38 Γελάνθη
106 Κουτέλης Γεώργιος Δημήτριος 1846 37 Γελάνθη
141 Γάκας Αθανάσιος Γεώργιος 1847 36 Γελάνθη
145 Γκούμας Παναγιώτης Ιωάννης 1847 36 Γελάνθη
163 Κωστούλας Δημήτριος Αργύρης 1847 36 Γελάνθη
179 Οικονόμου Γεώργιος Παπαχρήστος 1847 36 Γελάνθη
239 Μπαντής Αθανάσιος Γεώργιος 1848 35 Γελάνθη
293 Αργύρης Αρχοντής Στέργιος 1850 33 Γελάνθη
294 Αργύρης Απόστολος Στέργιος 1850 33 Γελάνθη
300 Γκούμας Απόστολος Προκόπιος 1850 33 Γελάνθη
352 Αγγελόπουλος Δημήτριος Νικόλαος 1852 31 Γελάνθη
361 Καλαμπόκας Νικόλαος Δημήτριος 1852 31 Γελάνθη
368 Κωστούλας Ευάγγελος Νικόλαος 1852 31 Γελάνθη
403 Ανδρεάκης Απόστολος Ανδρέας 1853 30 Γελάνθη
409 Γκούμας Δημήτριος Ιωάννης 1853 30 Γελάνθη
428 Κωτούλας Αναγνώστης Αργύρης 1853 30 Γελάνθη
440 Μακρυγιάννης Αθανάσιος Νικόλαος 1853 30 Γελάνθη
480 Κωστούλας Ευάγγελος Παπαποστόλης 1854 29 Γελάνθη
487 Μπούτσικος Αθανάσιος Δημήτριος 1854 29 Γελάνθη
498 Σβόλος Δημήτριος Γεώργιος 1854 29 Γελάνθη
566 Τρίμης Κωνσταντίνος Δημήτριος 1855 28 Γελάνθη
587 Καλαμπόκας Γεώργιος Δημήτριος 1856 27 Γελάνθη
664 Γκούμας Χρήστος Κώνστας 1858 25 Γελάνθη
765 Γιώτης Χρήστος Νάκος 1862 21 Γελάνθη
771 Γκούμας Ιωάννης Ιωάννης 1862 21 Γελάνθη
810 Κόκκαλης Βησσάριος Νικόλαος 1862 21 Γελάνθη
823 Κωστούλας Ευθύμιος Αργύρης 1862 21 Γελάνθη
824 Κωστούλας Κωνσταντίνος Νικόλαος 1862 21 Γελάνθη
908 Τρίμης Θεόδωρος Βασίλειος 1862 21 Γελάνθη
923 Χαντούμας Κωνσταντίνος Δημήτριος 1862 21 Γελάνθη
948 Μπαντής Βασίλειος Γεώργιος 1864 19 Γελάνθη
971 Γκούμας Βάιος Κωνσταντίνος 1865 18 Γελάνθη
983 Μακρυγιάννης Δημήτριος Νικόλαος 1865 18 Γελάνθη
1049 Αγγέλης Βάιος Βασίλειος 1867 16 Γελάνθη
1110 Γάκιος Απόστολος Γεώργιος 1868 15 Γελάνθη
1219 Κουντριάς Ιωάννης Δημήτριος 1869 14 Γελάνθη
1224 Μανίκας Χρήστος Στέργιος 1869 14 Γελάνθη
1249 Τσίλιος Απόστολος Ευθύμιος 1869 14 Γελάνθη
1279 Καλιάρας Νικόλαος Βασίλειος 1870 13 Γελάνθη
1329 Τσιομάλου Δημήτριος Γεώργιος 1870 13 Γελάνθη
1339 Γάκιας Αρχοντής Γεώργιος 1871 12 Γελάνθη
1402 Μπούτσικας Νικόλαος Δημήτριος 1871 12 Γελάνθη
1405 Οικονόμου Σταύρος Γεώργιος 1871 12 Γελάνθη
1436 Αθανασίου Κώνστας Γεώργιος 1872 11 Γελάνθη
1446 Γάκιας Γεώργιος Αθανάσιος 1872 11 Γελάνθη
1464 Καλαμπόκας Λάμπρος Δημήτριος 1872 11 Γελάνθη
1483 Μπαντής Νικόλαος Ιωάννης 1872 11 Γελάνθη
1508 Τσιούμας Χρήστος Κώνστας 1872 11 Γελάνθη
1560 Κωστούλας Γεώργιος Παπαποστόλης 1873 10 Γελάνθη
1604 Σβόλος Βασίλειος Γρηγόριος 1873 10 Γελάνθη
1610 Ταρλάρας Νικόλαος Γεώργιος 1873 10 Γελάνθη
1627 Αργύρης Ιωάννης Απόστολος 1874 9 Γελάνθη
1639 Γκούμας Νικόλαος Αντώνιος 1874 9 Γελάνθη
1640 Γκούμας Νικόλαος Αναστάσιος 1874 9 Γελάνθη
1670 Κουτέλας Ιωάννης Νικόλαος 1874 9 Γελάνθη
1678 Μανάκας Γεώργιος Στέργιος 1874 9 Γελάνθη
1688 Οικονόμου Νικόλαος Γεώργιος 1874 9 Γελάνθη
1712 Τσιούμος Γεώργιος Κωνσταντίνος 1874 9 Γελάνθη
1715 Τρίμης Ευάγγελος Χρήστος 1874 9 Γελάνθη
1716 Τρίμης Νικόλαος Γεώργιος 1874 9 Γελάνθη
1723 Χατούμης Ευάγγελος Βασίλειος 1874 9 Γελάνθη
1736 Γάκιας Νικόλαος Αθανάσιος 1875 8 Γελάνθη
1800 Μπαντής Γεώργιος Ιωάννης 1875 8 Γελάνθη
1976 Τσιούμας Απόστολος Κωνσταντίνος 1876 7 Γελάνθη
1983 Αγγέλης Βασίλειος Βασίλειος 1877 6 Γελάνθη
2038 Μανίκας Ευάγγελος Στέργιος 1877 6 Γελάνθη
2057 Οικονόμου Ιωάννης Γεώργιος 1877 6 Γελάνθη
2084 Αγγελόπουλος Γεώργιος Δημήτριος 1878 5 Γελάνθη
2143 Κωστούλας Γεώργιος Βασίλειος 1878 5 Γελάνθη
2160 Μπαντής Κωνσταντίνος Ιωάννης 1878 5 Γελάνθη
2161 Μπαντής Χρήστος Αθανάσιος 1878 5 Γελάνθη
2210 Ανδρεάκης Στέφανος Απόστολος 1879 4 Γελάνθη
2211 Αργύρης Κωνσταντίνος Δημήτριος 1879 4 Γελάνθη
2216 Γάκιας Ιωάννης Αθανάσιος 1879 4 Γελάνθη
2248 Κωστούλας Θωμάς Ευάγγελος 1879 4 Γελάνθη
2331 Γκούμας Σωτήριος Αντώνιος 1880 3 Γελάνθη
2352 Κουτέλας Στέφανος Αναστάσιος 1880 3 Γελάνθη
2358 Κωστούλας Απόστολος Βασίλειος 1880 3 Γελάνθη
2412 Τζίλιος Χαράλαμπος Ευθύμιος 1880 3 Γελάνθη
2425 Αργύρης Απόστολος Δημήτριος 1881 2 Γελάνθη
2483 Κωστούλας Σταύρος Ευάγγελος 1881 2 Γελάνθη
2514 Οικονόμου Βασίλειος Δημήτριος 1881 2 Γελάνθη
2547 Τρίμης Γεώργιος Κωνσταντίνος 1881 2 Γελάνθη
2565 Αγγελόπουλος Κώνστας Δημήτριος 1882 1 Γελάνθη
2577 Αργύρης Σπυράκης Απόστολος 1882 1 Γελάνθη
2606 Γκούμας Ευάγγελος Αναστάσιος 1882 1 Γελάνθη
2607 Γκούμας Προκόπιος Απόστολος 1882 1 Γελάνθη
2660 Κουτέλας Ηλίας Αναστάσιος 1882 1 Γελάνθη
2661 Κουτούλας Αριστείδης Ευάγγελος 1882 1 Γελάνθη
2693 Μπαντής Δημήτριος Αθανάσιος 1882 1 Γελάνθη
2747 Σβόλος Βάιος Γρηγόριος 1882 1 Γελάνθη
2763 Τσιάμης Κώνστας Δημήτριος 1882 1 Γελάνθη
2775 Χατούμης Δημήτριος Κώνστας 1882 1 Γελάνθη

     Στον πρώτο Εκλογικό Κτάλογο (Κοινότητας Γελάνθης) του Δήμου Ιθώμης που αντλήσαμε από την Εθνική  Βιβλιοθήκη  Αθήνας και παραθέτουμε παρακάτω, είναι εγγεγραμμένοι 53 ψηφοφόροι, άνδρες  της Κοινότητας  Γελάνθης. Ο γηραιότερος των ψηφοφόρων είναι ο Αγγελόπουλος Νικόλαος Κων/νος 66 ετών  (έτος γεννήσεώς του το 1817, είναι και ο πιο παλιός, πρώτος, Γελανθιώτης καταγεγραμμένος σε επίσημο βιβλίο που σώζεται μέχρι σήμερα) και  νεότερος ο Καλαμπούκας Γεώργιος Δημήτριος , 21 ετών (έτος γενν.1862).

Β΄  ΠΙΝΑΚΑΣ:  ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΩΜΗΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΛΑΝΘΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝ ΕΤΕΙ 1883 ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΝ ΑΥΤΟΥ.

α.α.Ε.Κ

Επώνυμον όνομα όν. πατρός

ηλικία

Επάγγελμα

Διαμονή
1 Αργυράκης Αρχοντής Στέργιος 31 Γεωργός Γελάνθη
2 Αργυράκης Δημήτριος Στέργιος 36 Γεωργός Γελάνθη
3 Ανδρεάκης Απόστολος Ανδρέας 29 Γεωργός Γελάνθη
4 Αγγελοπούλου Νικόλαος Κωνσταντίνος 66 Γεωργός Γελάνθη
5 Αγγελοπούλου Δημήτριος Νικόλαος 31 Γεωργός Γελάνθη
6 Αργύρης Απόστολος Αντώνιος 33 Γεωργός Γελάνθη
7 Γκούμα Κωνσταντίνος Ευαγγέλης 51 Γεωργός Γελάνθη
8 Γκούμα Χρήστος Κωνσταντίνος 25 Γεωργός Γελάνθη
9 Γάκης Αντώνιος Ευαγγέλης 37 Γεωργός Γελάνθη
10 Γάκης Αθανάσιος Γεώργιος 36 Γεωργός Γελάνθη
11 Γάκης Βασίλειος Γεώργιος 28 Γεωργός Γελάνθη
12 Γιώτα Ιωάννης Παναγιώτης 49 Γεωργός Γελάνθη
13 Γιώτας Χρήστος Ιωάννης 26 Γεωργός Γελάνθη
14 Γκούμα Αναγνώστης Ιωάννης 33 Γεωργός Γελάνθη
15 Γκούμα Απόστολος Ιωάννης 29 Γεωργός Γελάνθη
16 Γκούμα Δημήτριος Ιωάννης 25 Γεωργός Γελάνθη
17 Γκούμα Αναστάσιος Ευαγγέλης 41 Γεωργός Γελάνθη
18 Γκουτέλα Νικόλαος Δημήτριος 43 Γεωργός Γελάνθη
19 Γκουτέλα Γεώργιος Δημήτριος 44 Γεωργός Γελάνθη
20 Κουτέλα Αναστάσιος Δημήτριος 28 Γεωργός Γελάνθη
21 Κωστούλα Αναγνώστης Κωνσταντίνος 63 Γεωργός Γελάνθη
22 Κωστούλα Βασίλειος Αναγνώστης 41 Γεωργός Γελάνθη
23 Κωστούλα Ευαγγέλης Αναγνώστης 31 Γεωργός Γελάνθη
24 Κωστούλα Κωνσταντίνος Αναγνώστης 22 Γεωργός Γελάνθη
25 Καλαμπούκα Νικόλαος Δημήτριος 31 Γεωργός Γελάνθη
26 Καλαμπούκα Γεώργιος Δημήτριος 21 Γεωργός Γελάνθη
27 Κατσάνου Χρήστος Στέργιος 49 Εργάτης Γελάνθη
28 Κωστούλα Χρήστος Αργύρης 30 Γεωργός Γελάνθη
29 Κωστούλα Δημήτριος Αργύρης 36 Γεωργός Γελάνθη
30 Κωστούλα Ευθύμιος Αργύρης 24 Γεωργός Γελάνθη
31 Κατζάνος Δημήτριος Στέργιος 53 Γεωργός Γελάνθη
32 Κατζάνος Κωνσταντίνος Δημήτριος 28 Γεωργός Γελάνθη
33 Κόκαλης Νικόλαος Βασίλειος 59 Γεωργός Γελάνθη
34 Κόκαλης Βισάριος Νικόλαος 24 Γεωργός Γελάνθη
35 Μπατής Ιωάννης Γεώργιος 39 Γεωργός Γελάνθη
36 Μπατής Αθανάσιος Γεώργιος 35 Γεωργός Γελάνθη
37 Μακρογιάννης Αθανάσιος Νικόλαος 28 Γεωργός Γελάνθη
38 Μπούζικα Αθανάσιος Δημήτριος 29 Γεωργός Γελάνθη
39 Νάσιου Γεώργιος Νάσιος 42 Γεωργός Γελάνθη
40 Οικονόμου Γεώργιος Χρήστος 36 Γεωργός Γελάνθη
41 Οικονόμου Δημήτριος Χρήστος 28 Γεωργός Γελάνθη
42 Παποστόλου Ευαγγέλης Παππαστόλης 28 Γεωργός Γελάνθη
43 Παρούτας Ανδρέας Κουτής 31 Γεωργός Γελάνθη
44 Σβώλου Γρηγόριος Ευαγγέλης 51 Γεωργός Γελάνθη
45 Σβώλου Δημήτριος Γρηγόριος 29 Γεωργός Γελάνθη
46 Σάλτας Κωνσταντίνος Γεώργιος 26 Γεωργός Γελάνθη
47 Τρίμμα Βασίλειος Νικόλαος 49 Γεωργός Γελάνθη
48 Τρίμμα Γεώργιος Νικόλαος 39 Γεωργός Γελάνθη
49 Τζούμα Δημήτριος Χρήστος 43 Γεωργός Γελάνθη
50 Τζούμα Κωνσταντίνος Χρήστος 45 Γεωργός Γελάνθη
51 Τζούμαλης Δημήτριος Δημήτριος 43 Γεωργός Γελάνθη
52 Χαντούμης Βασίλειος Ευαγγέλης 36 Γεωργός Γελάνθη
53 Χαντζούμης Κωνσταντίνος Δημήτριος 26 Γεωργός Γελάνθη
Εν Καρδίτση 17 Φεβρουαρίου 1883                                        Εθ-θη
                                                                           Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών
                                                                                   Γ.   Ζαχαριάδης.

        Από την εξέταση των παραπάνω πινάκων Α΄ και Β΄, και από το έτος 1817  μέχρι το 1883 καταγράφηκαν στην Κοινότητα Γελάνθης, 59 επώνυμα. Απ΄ αυτά τα παρακάτω 39  (Γ΄ πίνακας), δεν υπάρχουν πια, ενώ τα   20   ( Δ΄  πίνακας)  υπάρχουν μέχρι σήμερα το 2008.

 Γ΄   ΠΙΝΑΚΑΣ:  35  ΕΠΏΝΥΜΑ  ΠΟΥ ΔΕΝ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΣΗΜΕΡΑ (2008).

α.α Επωνυμο Όνομα Όν. πατρός Έτος Επάγγελ Καταγραφή
1 Αγγελοπούλου Νικόλαος Κωνσταντίνος 1817 γεωργός Εκλ. Κατάλ. ΔΕΝ
2 Αθανασίου Κώνστας Γεώργιος 1872 γεωργός Μητ. Αρρέν ΔΕΝ
3 Ανδρεάκης Απόστολος Ανδρέας 1853 γεωργός Μητ.Αρρέν ΔΕΝ
4 Αργυράκης Δημήτριος Στέργιος 1847 γεωργός Εκλ. Κατάλ ΔΕΝ
5 Γάκας Αθανάσιος Γεώργιος 1847 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ  ΔΕΝ
6 Γάκης Αντώνιος Ευαγγέλης 1836 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ  ΔΕΝ
7 Γάκιος Απόστολος Γεώργιος 1868 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΔΕΝ
8 Γιώτας Ιωάννης Παναγιώτης 1834 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ  ΔΕΝ
9 Γιώτης Χρήστος Νάκος 1862 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ  ΔΕΝ
10 Γκουτέλας Γεώργιος Δημήτριος 1839 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ  ΔΕΝ
11 Καλαμπούκα Νικόλαος Δημήτριος 1852 Γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ  ΔΕΝ
12 Καλιάρας Νικόλαος Βασίλειος 1870 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ  ΔΕΝ
13 Κατζάνος Δημήτριος Στέργιος 1830 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ  ΔΕΝ
14 Κατσάνου Χρήστος Στέργιος 1834 εργάτης ΕΚΛ ΚΑΤ  ΔΕΝ
15 Κουντριάς Ιωάννης Δημήτριος 1869 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
16 Κουτέλης Γεώργιος Δημήτριος 1846 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
17 Κουτούλας Αριστείδης Ευάγγελος 1882 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
18 Κωτούλας Αναγνώστης Αργύρης 1853 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
19 Μακρογιάννης Αθανάσιος Νικόλαος 1855 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
20 Μανάκας Γεώργιος Στέργιος 1874 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
21 Μπατής Ιωάννης Γεώργιος 1844 Γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
22 Μπούζικα Αθανάσιος Δημήτριος 1854 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
23 Μπούτσικας Νικόλαος Δημήτριος 1871 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
24 Μπούτσικος Αθανάσιος Δημήτριος 1854 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
25 Νάσιου Γεώργιος Νάσιος 1841 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
26 Παποστόλου Ευαγγέλης Παππαστόλης 1855 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
27 Παρούτας Ανδρέας Κουτής 1852 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
28 Σάλτας Κωνσταντίνος Γεώργιος 1857 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
29 Ταρλάρας Νικόλαος Γεώργιος 1873 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
30 Τζούμα Κωνσταντίνος Χρήστος 1838 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
31 Τζούμαλης Δημήτριος Δημήτριος 1840 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
32 Τρίμμα Βασίλειος Νικόλαος 1834 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
33 Τσιάμης Κώνστας Δημήτριος 1882 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
34 Τσ(ίλιος Απόστολος Ευθύμιος 1869 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
35 Τζίλιος Χαράλαμπος Ευθύμιος 1880 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
36 Τσιούμος Γεώργιος Κωνσταντίνος 1874 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
37 Χατούμης Ευάγγελος Βασίλειος 1874 Γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ
38 Χαντζούμης Κωνσταντίνος Δημήτριος 1857 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ
39 Χαντούμας Κωνσταντίνος Δημήτριος 1862 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ

Δ΄ ΠΙΝΑΚΑΣ:  ΜΕ ΤΑ 20 ΕΠΩΝΥΜΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1817 ΕΩΣ ΤΟ 1883)  ΠΟΥ ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ (2008).

1 Αγγέλης Βάιος Βασίλειος 1867 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
2 Ανδρέου Χρήστος Απόστολος 1896
3 Αργύρης Δημήτριος Στέργιος 1845 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
4 Γάκιας Αρχοντής Γεώργιος 1871 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
5 Γκούμας Κωνσταντίνος Ευαγγέλης 1832 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ  ΥΠΑΡΧ
6 Καλαμπόκας Νικόλαος Δημήτριος 1852 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
7 Κανιούρας Νικόλαος Βασίλειος 1870
8 Κόκαλης Νικόλαος Βασίλειος 1824 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ  ΥΠΑΡΧ
9 Κουτέλας Αναστάσιος Δημήτριος 1855 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ ΥΠΑΡΧ
10 Κωστούλας Αναγνώστης Κωνσταντίνος 1820 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ ΥΠΑΡΧ
11 Μακρυγιάννης Αθανάσιος Νικόλαος 1853 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
12 Μανίκας Χρήστος Στέργιος 1869 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
13 Μπαντής Ιωάννης Γεώργιος 1844 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
14 Οικονόμου Γεώργιος Παπαχρήστος 1847 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
15 Παπαποστόλου Νικόλαος Ευάγγελος 1891
16 Σβώλου Γρηγόριος Ευαγγέλης 1832 γεωργός ΕΚΛ ΚΑΤ  ΥΠΑΡΧ
17 Τρίμης Γεώργιος Νικόλαος 1844 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
18 Τσιομάλου Δημήτριος Γεώργιος 1870 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
19 Τσιούμας Χρήστος Κώνστας 1872 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ
20 Χαντούμης Βασίλειος Ευάγγελος 1844 γεωργός ΜΗΤΡ ΑΡΡ ΥΠΑΡΧ

       Με μια προσεκτική ανάγνωση των επωνύμων τόσο του Μητρώου Αρρένων (Μ.Α) όσο και του Εκλογικού Καταλόγου (Ε.Κ), διαπιστώνεται ότι μερικά επώνυμα καταγράφτηκαν με διπλή ή και τριπλή μορφή, όπως π.χ. Αγγελόπουλος και Αγγέλης (στο Μ.Α Μητρώα Αρρένων), Αργύρης (Μ.Α) και Αργυράκης (στον Ε.Κ Εκλογικό Κατάλογο), Γάκας-Γάκιος-Γάκιας (Μ.Α) & Γάκης (Ε.Κ), Κουτέλης-Κουτέλας (Μ.Α) & Γκουτέλας (Ε.Κ), Κωστούλας-Κωτούλας-Κουτούλας (Μ.Α), Καλαμπόκας (Μ.Α) & Καλαμπούκας (Ε.Κ), Μανίκας & Μανάκας (Μ.Α), Μπαντής (Μ.Α) & Μπατής (Ε.Κ), Τιόμαλος (Μ.Α) & Τζούμαλης (Ε.Κ), Τσιούμας-Τσιούμος (Μ.Α) & Τζούμας (Ε.Κ), Τρίμης (Μ.Α) & Τρίμμας (Ε.Κ).

      Ο  Κωστούλας  Ευάγγελος, 1854, του Παπαποστόλη, (με α/α 480 στο Μ.Α του πίνακα Α΄)  καταγράφτηκε (με α/α 42 στον Ε.Κ του πίνακα Β΄) με το επώνυμο Παποστόλου Ευαγγέλης του Παππαστόλη ενώ ο αδελφός του Κωστούλας Γεώργιος, 1873, του Παπαποστόλη (με α/α 1560 στο Μ.Α, του πίνακα Α΄, ήταν κι αυτός  παππάς (Παπαγεωργούλης), παραμένει άγνωστο πότε καταγράφτηκε με το επώνυμο Παπαποστόλου Γεώργιος, επώνυμο που διατήρησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο γυιος τού Ευαγγέλη(λου)  Παποστόλου, Νικόλαος 1891, καταγράφτηκε στο Μ.Α της νομαρχίας Τρικάλων με το επώνυμο Παπαποστόλου Νικόλαος, επώνυμο που διατηρείται μέχρι σήμερα.  

Ε΄  ΠΙΝΑΚΑΣ, ΜΕ 17 ΕΠΩΝΥΜΑ (ΓΑΜΠΡΩΝ ΓΕΛΑΝΘΗΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1883 ΕΩΣ ΤΟ 1930.

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1883
2 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1885
3 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1887
4 ΚΑΚΚΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1886
5 ΛΥΤΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1886
6 ΠΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1891
7 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1897
8 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1917  *
9 ΓΚΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ 1926  *
10 ΔΟΥΜΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1926  *
11 ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1923  *
12 ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1924  *
13 ΚΟΛΟΧΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1925  *
14 ΜΑΓΓΙΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1926  *
15 ΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1923  *
16 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1928  *
17 ΣΔΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1927  *

    Από τον  παραπάνω Ε΄ πίνακα εξέλειπαν τα επώνυμα  Γκέκας και Ζήσης, και έτσι  σώζονται σήμερα  15 επώνυμα.

ΣΤ΄  ΠΙΝΑΚΑΣ,   ΜΕ  9   ΕΠΩΝΥΜΑ –(ΤΕΚΝΩΝ ΓΑΜΠΡΩΝ   ΓΕΛΑΝΘΗΣ) ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1930 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 28-4-2008.

1 ΘΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1967  *
2 ΚΑΖΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΗΣ 1966  *
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 1936  *
4 ΜΑΚΡΥΣΙΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1948  *
5 ΜΑΝΙΚΑΣ (ΜΙΓΚΑΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970  *
6 ΝΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1936  *
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 1965  *
8 ΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966  *
9 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1963  *

     Από τον παραπάνω ΣΤ΄ πίνακα εξέλειπε το επώνυμο Ντίνας,  Σώζονται σήμερα τα υπόλοιπα  8 επώνυμα.

     Τα παραπάνω καταγεγραμμένα επώνυμα στα μητρώα αρρένων της Κοινότητας Γελάνθης, του πίνακα Ε΄ (1881-1930) και   του  πίνακα  ΣΤ΄ (1930 μέχρι και σήμερα),  που δεν έχουν αστερίσκο (*) και είναι με έντονο μαύρο χρώμα, αντιστοιχούν στους άνδρες που ήρθαν στο χωριό μας ως γαμπροί.  Όσοι δε από αυτούς φέρουν  αστερίσκο ( * ) μετά από το έτος γέννησής τους, δεν ήρθαν οι ίδιοι ως γαμπροί αλλά ο πατέρας τους.

     Ο με α/α, 2 (Ε΄ πίνακας), Γεωργούλας Βασίλειος, καταγόμενος από τη Λοξάδα Καρδίτσας, υιοθετήθηκε στο χωριό μας από τον Αθανάσιο Μακρυγιάννη (πατέρας του Μιχάλη), διατήρησε όμως το πατρικό του επώνυμο.  Επίσης, ο με α/α 8 (ΣΤ΄ πίνακας) Σαντούλης Παύλος του Ιωάννου και της Ζωής Σωτηρίου Κόκκαλη, δεν ήρθε ως γαμπρός παρά μόνο  καταγράφτηκε στα μητρώα αρρένων Γελάνθης και κατοικεί μόνιμα στο χωριό  μας.

     Γαμπροί Γελάνθης που έχουν ή έκτισαν σπίτι στη Γελάνθη, μένουν περιοδικά, και δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων, είναι οι εξής:  Βοζίκης Βασίλειος, από την Kυνηγού Καλαμάτας, σύζυγος Ελένης Δημ. Μακρυγιάννη, Ευγενίδης Παρασκευάς, από τη Βερώνια Σερρών, σύζυγος Σοφίας Θωμ. Τσιούμα, Ρωμοσιός Φώτιος, από το Κατάφυτο Τρικάλων, σύζυγος Ευανθίας Ιωαν. Μανίκα, Κοθράς Χρήστος, από το Μυρόφυλλο Τρικάλων, σύζυγος Ζωής Ευαγ. Γκαραβέλα, Νικάκης Ιωάννης, από το Χάρμα Καρδίτσας, σύζυγος Λεμονιάς Κων. Σδράκα, Γεωργούλας Γεώργιος Νικ, σύζυγος Ιφιγένειας (Έφης) Δημητρ. Τρίμμη (Μητσιάνη), Μακρίδης Ιωάννης, από το Βόλο, σύζυγος Ανδριανής Δημ. (Μητσιούλα) Τρίμμη, Κοντονίκας Απόστολος, από Κρανιά Καρδίτσας, σύζυγος Κων/νιάς (Τούλας) Στεφ. Γκαραγκούνη και Μασούρας Θεοδόσης, από το Αγναντερό (Μεσδάνι) Καρδίτσας, σύζυγος Ευαγγελής Χρυσ. Οικονόμου.

      Η Προφορική παράδοση αναφέρει ότι στο χωριό μας υπήρξαν και τα επώνυμα: «Ζιώγας Κων/νος και Ντάλας Δημήτριος». Όπως καταγράφτηκαν και στο γενεαλογικό δένδρο Γελανθιωτών, ο Κων. Ζιώγας είχε 4 αδερφές και απέκτησε μόνο δύο κορίτσια, την Ευαγγελή που παντρεύτηκε ο Ευάγγελος Γκαραβέλας και  την Ελένη που παντρεύτηκε ο Κων/νος Δημ. Τσιόμαλος, πατέρας του Στέφανου Τσιόμαλου, ο δε Δημ. Ντάλας ήταν άτεκνος και υιοθέτησε τον Δημήτριο Γ. Τρίμμη (Μητσιάνη), και οι δύο δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένοι.

    Συνολικά, από το έτος 1817 μέχρι το 2008, από τα 85 επώνυμα του χωριού μας που καταγράφτηκαν στα Μητρώα Αρρένων και στον Εκλογικό Κατάλογο του 1883, εξέλειπαν τα 42 και  σώζονται  σήμερα  τα 43 επώνυμα που αναφέρονται στους παραπάνω, Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ πίνακες.                                                                                                                                                   ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΛΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1844 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2002  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ  981  ΑΡΡΕΝΕΣ  ΓΕΛΑΝΘΙΩΤΕΣ. 

 Ζ΄.  ΠΙΝΑΚΑΣ:  Ν Υ Φ Ε Σ   &   ΓΥΝΑΙΚΕΣ   ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ  Γ Ε Λ Α Ν Θ Η Σ  που ήταν εγγεγραμμένες  στους εκλογικούς   καταλόγους του 2006 με το πατρικό τους ή το επώνυμο του συζύγου τους.

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ  ΠΑΤΕΡΑ-ΜΗΤΕΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
1 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΑΛAMΠΟΣ  ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ.
2 ΓΚΕΚΑ  ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙ-ΑΝΑΣΤΑΣ ΛΑΜΠΠΟΣ  ΘΕΟΦ.  ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
3 ΔΟΣΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΝΗΣ  ΕΥΕΛ.  ΚΑΖΙΑΚΟΣ
4 ΔΟΥΚΑΙΝΑ  ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΗ-ΜΑΡΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΘΩΜ. ΤΡΙΜΜΗΣ
5 ΘΩΜΑΙΔΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ- ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΝΤΙΝΑΣ (ΛΑΠΑΣ
6 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑ ΑΡΓΥΡΗΣ
7 ΚΑΝΔΥΛΑ  ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΟΛΓΑ
8 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-ΒΑΣΙΛ ΑΠΟΣΤ.  ΕΥΑΓ.   ΑΡΓΥΡΗΣ
9 ΚΕΦΑΛΗ  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΣ –ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ  ΠΑΥΛ.  ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
10 ΚΟΝΤΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡIOΣ-ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡ  ΠΕΤΡ.  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
11 ΡΙΖΟΥ   ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΘΡΑΣ.  ΚΟΥΤΕΛΑΣ
12 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘ. ΤΡΙΜΜΗΣ
13 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ   ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΚΟΡΗ  ΒΑΣΩΣ  Κ ΤΣΙΟΥΜΑ
14 ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/ΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ  ΔΟΥΜΑΝΑΣ
15 ΣΕΝΤΟΥΚΑ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ  ΠΑΥΛ.  ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
16 ΛΑΡΥΓΓΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΜΑΝΘΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  ΑΝΤ.   ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
17 ΜΑΓΓΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕ.  ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ
18 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ  ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΜΑΡΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ   ΒΑΣ.  ΣΒΩΛΟΣ
19 ΞΥΣΤΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤ   ΣΤ.  ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
20 ΜΩΥΣΙΔΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙN ΣΩΤΗΡΗΣ   ΚΩΝ.  ΜΑΝΙΚΑΣ
21 ΝΙΖΑΜΗ  ΑΦΡΙΔΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤHΣ-ΓΕΩΡΓΙ ΑΘΑΝ  ΣΤ.  ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
22 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
23 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ- ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ   ΣΤΕΦ   ΓΑΚΙΑΣ
24 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙN ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΓΕΩΡ.  ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ
25 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ   ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑΣ   ΕΥ.  ΧΑΝΤΟΥΜΗΣ
26 ΠΑΤΟΥΛΙΑ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ   ΔΗΜ.   ΣΔΡΑΚΑΣ
27 ΠΑΤΣΙΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ.  ΒΑΣ.  ΧΑΣΙΩΤΗΣ
28 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ  ΑΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ   ΚΩΝ  ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ
29 ΠΑΧΝΕΡΗ  ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΓΕΩΡΓ.  ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ
30 ΡΑΙΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓΟΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ
31 ΡΗΓΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΩΝ.  ΜΠΑΝΤΗΣ
32 ΡΟΜΠΙΕ  ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΩΜΑΣ- ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΜΑΝΙΚΑΣ (ΜΙΓΚΑΣ)
33 ΣΚΟΥΤΕΡΗ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΕΦ. ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
34 ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΥΑΝΘΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ-ΑΦΡΟΔΙT ΕΥΑΓΓΕΛ  ΔΗΜ  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
35 ΣΤΕΦΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ-ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ  ΜΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤ.
36 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΒΑΣ.   ΣΒΩΛΟΣ
37 ΣΤΡΑΤΟΥ   ΒΑΙΑ ΣΠΥΡΟΣ- ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΒΑΣ.  ΓΑΚΙΑΣ
38 ΤΖΑΛΑ   ΑΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΟΛΥΤΙ ΛΑΜΠΡΟΣ   ΧΡ.   ΓΑΚΙΑΣ
39 ΤΖΑΝΗ   ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ   ΔΗΜ.  ΜΠΑΝΤΗΣ
40 ΤΟΣΚΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝ-ΚΛΕΟΠΑΤΡ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΗΣ
41 ΤΟΥΡΝΑ   ΑΣΠΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
     42 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ.ΤΡΙΜΜΗΣ
43 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ   ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΣ – ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ ΜΑΝΘ  ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ
 44 ΤΣΙΓΚΑ  ΚΩΝ/ΝΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ – ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧ  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
 45 ΦΑΚΑ  ΑΝΘΟΥΛΑ ΘΩΜΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΗΜ.   ΣΔΡΑΚΑΣ
 46 ΦΩΤΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΘΩΜ.  ΑΡΓΥΡΗΣ
47 ΧΑΛΒΑΝΤΖΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ   (ΚΟΡΗ  ΧΡΥΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ)
 48 ΛΕΝΤΖΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓΓ ΚΟΥΤΕΛΑΣ

    Η παραπάνω εργασία εκπονήθηκε σήμερα 3 Απριλίου 2008, ημέρα Πέμπτη, από τον συνταξιούχο δάσκαλο Μπαντή Γεώργιο του Αποστόλου και της Όλγας. Τηλ. 6972038100.

Comments are closed.