ΣΑΡΤΑΡΕΣ (ΠΑΛΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΑ)

130 total views, no views today

130 total views, no views today ΣΑΡΤΑΡΕΣ  (ΠΑΛΙΑΚΑ  ΣΠΙΤΙΑ)         Η Γελάνθη, όταν ήταν κτισμένη στην παλιά της τοποθεσία, στα  Αη-Γιώργια,  δεν γνωρίζουμε από πόσα σπίτια αποτελούνταν, αλλά και ούτε με ποιο τρόπο κατασκεύαζαν τα σπίτια τους. Από … Continue reading

ΒΑΡΑΝ ΜΑΝΤΗΛΙΑ

76 total views, no views today

76 total views, no views today ΒΑΡΑΝ   ΜΑΝΤΗΛΙΑ       Οι μαστόροι, αφού τελείωναν το κτίσιμο όλων των τοίχων, έπρεπε έπειτα να φτιάξουν την τσιατή δηλ. τη σκεπή του σπιτιού. Η τσιατή, κατά την αφήγηση του αρχιμάστορα της κομπανίας «Αδελφοί Βασιλ. Ν.Τρίμμη», … Continue reading

ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΑΙ ΠΛΙΘΙΝΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΣΠΙΤΙΑ

4,225 total views, 2 views today

4,225 total views, 2 views today ΔΙΩΡΟΦΑ  ΣΠΙΤΙΑ       Τα σπίτια των πιο εύπορων οικογενειών ήταν διώροφα με πάτωμα από σανίδια,  κτισμένα κι αυτά με πλιθιά και πολύ σπάνια  με πέτρες. Τα διώροφα σπίτια είχαν δυο δωμάτια στο κατώγι και άλλα δυο … Continue reading

ΣΠΙΤΙΑ ΚΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1960

242 total views, no views today

242 total views, no views today ΣΠΙΤΙΑ  ΚΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ  ΜΕΤΑ ΤΟ  1960      Από το 1960 και μετά, τη θέση των  πλιθιών παίρνουν τα τούβλα. Τώρα εμφανίζεται νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο.  Κυριαρχεί το σχέδιο τύπου (Γ) γάμα.  Σπίτια   ισόγεια με τέσσερα δωμάτια, … Continue reading

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ-ΚΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ

140 total views, no views today

140 total views, no views today ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ ΣΠΙΤΙΑ ΓΕΛΑΝΘΙΩΤΩΝ  ή  ΜΗ     Σχετικά με τον αριθμό των σπιτιών-οικογενειών του χωριού μας, τις αρχαιότερες αναφορές, μέχρι σήμερα , συναντούμε: 1).    Στο βιβλίο με τίτλο «Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, Ankara 2001» … Continue reading