ΣΑΡΤΑΡΕΣ (ΠΑΛΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΑ)

150 total views, 1 views today

150 total views, 1 views today ΣΑΡΤΑΡΕΣ  (ΠΑΛΙΑΚΑ  ΣΠΙΤΙΑ)         Η Γελάνθη, όταν ήταν κτισμένη στην παλιά της τοποθεσία, στα  Αη-Γιώργια,  δεν γνωρίζουμε από πόσα σπίτια αποτελούνταν, αλλά και ούτε με ποιο τρόπο κατασκεύαζαν τα σπίτια τους. Από την … Continue reading

ΒΑΡΑΝ ΜΑΝΤΗΛΙΑ

89 total views, no views today

89 total views, no views today ΒΑΡΑΝ   ΜΑΝΤΗΛΙΑ       Οι μαστόροι, αφού τελείωναν το κτίσιμο όλων των τοίχων, έπρεπε έπειτα να φτιάξουν την τσιατή δηλ. τη σκεπή του σπιτιού. Η τσιατή, κατά την αφήγηση του αρχιμάστορα της κομπανίας «Αδελφοί Βασιλ. Ν.Τρίμμη», … Continue reading

ΔΙΩΡΟΦΑ ΚΑΙ ΠΛΙΘΙΝΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΣΠΙΤΙΑ

4,288 total views, no views today

4,288 total views, no views today ΔΙΩΡΟΦΑ  ΣΠΙΤΙΑ       Τα σπίτια των πιο εύπορων οικογενειών ήταν διώροφα με πάτωμα από σανίδια,  κτισμένα κι αυτά με πλιθιά και πολύ σπάνια  με πέτρες. Τα διώροφα σπίτια είχαν δυο δωμάτια στο κατώγι και άλλα … Continue reading

ΣΠΙΤΙΑ ΚΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1960

292 total views, no views today

292 total views, no views today ΣΠΙΤΙΑ  ΚΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΥΒΛΑ  ΜΕΤΑ ΤΟ  1960      Από το 1960 και μετά, τη θέση των  πλιθιών παίρνουν τα τούβλα. Τώρα εμφανίζεται νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο.  Κυριαρχεί το σχέδιο τύπου (Γ) γάμα.  Σπίτια   ισόγεια με τέσσερα δωμάτια, … Continue reading

ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ-ΚΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ

185 total views, no views today

185 total views, no views today ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ ΣΠΙΤΙΑ ΓΕΛΑΝΘΙΩΤΩΝ  ή  ΜΗ     Σχετικά με τον αριθμό των σπιτιών-οικογενειών του χωριού μας, τις αρχαιότερες αναφορές, μέχρι σήμερα , συναντούμε: 1).    Στο βιβλίο με τίτλο «Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala, Ankara 2001» … Continue reading