ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ Δ/ΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΛΑΝΘΗΣ

270 total views, 1 views today

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΎΛΩΝ.

     Παραθέτουμε πίνακα Επιθεωρητών, Προϊσταμένων και Σχολικών Συμβούλων που υπηρέτησαν στην Εκπαιδευτική περιφέρεια Μουζακίου όπως τον παρουσίασε στο βιβλίο του, «Τα Σχολεία μας κατά το µισό αιώνα λειτουργίας του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας 2010″ (σελ 58), ο Προϊστάμενος του 3ου Γραφείου, Δ/λος Γκέκας Ιωάννης του Αποστ από την Οξυά Καρδίτσας. 1.7. Διατελέσαντες Επιθεωρητές:

1 Οικονόµου Γεώργιος (Αναπλ.)από 1960  έως 1961
2 Στραγαλινός Απόστολος από 1962  έως 14-09-1968
3 Κωνσταντής Νικόλαος (Αναπλ.)από 08-10-1968 έως 20-01-1969
4 Παπαϊωάννου Ευάγγελος από 25-01-1969  έως 10-04-1971
5 Μητσάκης Βασίλειος (Αναπλ.)από 10-04-1971 έως 31-08-1971                                                        6 Στούµπος Χαράλαµπος από 01-09-1971 έως Νοέµβριο 1973                                                           7 Βασιλονικολός  Γεώργιος  από  Νοέµβριο 1973 έως 11-4-1978                                                          8 Ανυφαντής Γεώργιος (Αναπλ.) από 24-04-1978 έως Ιούλιο 1978                                                       9 Παπαδηµητρόπουλος Θεόδωρος από Αύγουστο 1978 έως Αύγουστο 1981                                  10 Κατσόγιαννος Βασίλειος από 01-09-1981 έως 21-12-1982

1.8. Διατελέσαντες Προϊστάµενοι:

 1 Μπάλλας Δηµήτριος του Αχιλλέα από 22-12-1982 έως 13-04-1983                                                    2 Γκαγκάς Απόστολος του Αριστείδη από 14-04-1983 έως 02-09-1990
3 Βλάχος Βησσαρίων του Δηµητρίου από 03-09-1990 έως 22-03-1994
4 Πλακιά Φωτεινή του Θωµά από 23-03-1994  έως 31-08-2004                                                                5 Γκέκας Ιωάννης του Αποστόλου από 01-09-2004 έως σήµερα 2010

      Ο κ, Βούλγαρης Πέτρος του Αριστείδη, Διευθυντής του Δηµοτικού Σχολείου
Μαυροµµατίου, άσκησε καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταµένου από το χρονικό
διάστηµα 03-05-1992 ως 03-05-1993, διάστηµα το οποίο βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια ο Βλάχος Βησσαρίων.

1.9. Διατελέσαντες Σχολικοί Σύµβουλοι                                                                                            1Τσιμπίδας Διονύσιος από        Μάιο 1984 έως 14-09-1985                                                                    2 Γριβέλας Λάµπρος    από          15-09-1985 έως 31-07-1989                                                            3 Βέλκος Γρηγόριος      από       01-08-1989 31-08-1992                                                                        4 Βούλγαρης Κωνσταντίνος από 01-09-1992 έως 31-08-1994                                                                5 Ράπτης Απόστολος από 04-11-199 έως 20-07-2007                                                                              6 Παπαδοπούλου Μαρία από  09-08-2007 έως σήµερα 2010

       Ο κ. Χαντζής Γεώργιος, Σχολικός Σύµβουλος 2ης Περιφέρειας Καρδίτσας,
ορίστηκε µε υπουργική απόφαση στις 13-10-1997 αναπληρωτής Σχολικός
Σύµβουλος στην 5η Περιφέρεια Καρδίτσας και άσκησε καθήκοντα σε αυτή µέχρι
03-11-1998. Η παρουσία του ιδίου στην 5η Περιφέρεια Καρδίτσας το χρονικό
διάστηµα που µεσολάβησε από 01-09-1994 ως 12-10-1997 πραγµατοποιείτο
κατόπιν προφορικής συνεννόησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΛΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ, 1888 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΧΟΛ ΕΤΟΣ 2010-2011.

      Τα παρακάτω στοιχεία που αναφέρονται στην οργανικότητα του σχολείου, στον αριθμό των μαθητών, στους διευθυντές και στους δασκάλους που υπηρέτησαν στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας, αντλήσαμε: 1ον) από το 1888 έως το σχολ. έτος 1938-39 από το αρχείο «Ιστορία Σχολείων του 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Μουζακίου», 2ον) όσα φέρουν τον  αστερίσκο (*) από το βιβλίο του δ/λου Βασίλη Ν. Μαγόπουλου «Σχολεία και δάσκαλοι της περιοχής Καρδίτσας από την Τουρκοκρατία μέχρι το 1920. Καρδίτσα 2007, σελ 64» και 3ον) τα στοιχεία από το σχολικό έτος 1939-40 μέχρι σήμερα, (2010), από το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Γελάνθης. Για τον πρώτο Γραμματοδιδάσκαλο Γελάνθης, Γεώργιο Τσιούμα, υπάρχει, ως προς το χρόνο υπηρεσίας του, η επιφύλαξη-παρατυπία: Στα επίσημα Μητρώα Αρρένων Γελάνθης φαίνεται ότι γεννήθηκε το έτος 1874. Πως είναι δυνατόν το 1888, σε ηλικία 14 ετών να είναι δάσκαλος;

ΣΧ.ΕΤ ΤΥ  ΣΧ Α Θ Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ.     

1888-90 1/Θ Γεώργιος Τσιούμας. Γραμματοδιδάσκαλος. Από Γελάνθη.
1890-93 1/Θ Σδράκας Κων/νος. Γραμματοδιδάσκαλος. Από Μαυρομμάτι.
1893-00 1/Θ Κωστούλας Κων/νο Γραμματοδιδάσκαλος. Από Γελάνθη.
1900-01 * Γεώργιος Κ. Τσιούμας, Γελάνθη * Αναφέρεται από Βασ Μαγόπουλο μόνο για αυτό το σχολικό έτος.
1900-06 1/Θ 25 Νταής  Κων/νος. Υποδιδάσκαλος.
1906-12 1/Θ * Καραβίδας Νικόλαος. Υποδ/λος. ( 25 μαθητές το 1910). + * Βασίλη  Μαγόπουλο 1904-1912.
1912-15 1/Θ * Μπολώτης Γεώργιος. Υποδιδάσκαλος. +  * Το ίδιο και κατά Βασίλ Μαγόπουλο.
1915-17 1/Θ * Νταής Κων/νος ή Πάνος. Υποδιδάσκαλος. +  * Το ίδιο και κατά Βασίλη  Μαγόπουλο.
1917-19 * Κωστόπουλος Στέφαν Μουζάκι. + * Αναφέρεται μόνο από Βασίλη Μαγόπουλο.
1917-20 1/Θ 35 Γκέκας Λεωνίδας.    Από Τετράκωμο Άρτας. Γραμματοδιδάσκαλος (35 μαθητ. το 1920). Υπήρξε Γραμματέας Κοινότητας Γελάνθης 1933 ή 1934 -μέχρι Μάρτιο 1961.
1919-24 1/Θ Παπουτσής Δημήτρ από Γράλιστα. Υποδ/λος , από 20-8-1919 έως 21-8-1924.
1924-25 1/Θ Μπέσσας Βασίλης. Έως 14-9-1925. Από Μαυρομμάτι.
5-5-1925 1/Θ Σ. Καληνός, από Φανάρι. Βλέπε παραπάνω την 1η έκθεση Δημ. Σχολ.  Γελάνθης.
1926-32 1/Θ Δασκαλόπουλος Βασίλειος. Β΄κατηγ.  Γραμ Γ Α΄ Ταξ. (45 μαθ. το1930).  Από Μαυρομμάτι.
1933-35 1/Θ Βλάχος Αθανάσιος. Γραμματέας  Β΄. 1933 έως 7-8-1935.
1935-36 1/Θ Οικονόμου Χρίστος Ιωαν. από Γελάνθη. Ακόλουθος.  Από 16-11-1935 έως 29-9-1936. (Μετετέθη εις Γρυμπιανά Καρδίτσας.)
1936 1/Θ Λαμπρόπουλος Λάμμπρ +Σωσίδης Σταύρος Διδασκαλείον. Υπηρέτησαν από 2 μήνες το Α΄εξάμ 1936
1936 1/Θ +Καπετάνιος  Λάμπρος. Υποδιδάσκαλος. Υπηρέτησε  2 μήνες  Α΄ εξάμηνο 1936.
1936-37 1/Θ Τζωαννόπουλος Κων/νος,  Ραχούλα. Από Ραχούλα (Ζογλόπι), Διδ/λείον.  Β΄ εξάμηνο 1936 έως 1937.
1937-38 1/Θ Αναστασίου Αναστάσιος  Γραμματέας  Β΄. Υπηρ από 29-9-1937 έως 16-9-45.  Από Μουζάκι.
1938-39 Αναστασίου Αναστάσιος.      Από Μουζακι. Οι  εργασίες ,συντηρήσεις,  επισκευές κ.λ.π του σχολείου, πληρωνόταν από τη Σχολ  Εφορεία με  σιτάρι σε οκάδες.
1939-40 52 23 75 Αναστασίου Αναστά σιος.
1940-41 51 44 95 Αναστασίου Αναστά Εργασίες πληρωνόταν με σιτάρι.
1941-42 29 3 32 Αναστασίου Αναστά Εργασίες πληρωνόταν  με σιτάρι.
1942-43 30 Αναστασίου Αναστά σιος.
1943-44 67 23 89 Κόφφας Στέφανος. Από Λιάσκοβο ή Πετρωτό Καρδίτσας.
16-9-45 1/Θ 103 Αναστασίου Αναστά σιος.
1942-45 1/Θ Ντόβας Γεώργιος, Διδασκαλείον.             Από Φανάρι. Σχολ. Εφορ=Χρήστ. Μανίκας, Πρόεδ+Λεων Γκέκας Ταμίας. Πλήρωσε στον Ζήση Απόστολ 5 οκάδ.σίτο για επισκευή θερμάστρας και παραθύρου παρά τω Γραφείω 13-5-1944.
1945-46 1/Θ 75 29 104 Καραποστόλης Γεώργιος.  Παιδ. Ακαδημία. Υπηρέτησε  από 3-9-45 έως 1946.  Από Άγ. Ακάκιο Καρδίτσας.
1946-47 1/Θ 76 42 118 Κόφφας Στέφανο,  από Λιάσκοβο.  Παιδ.Ακαδημ. Α=36, Β=14, Γ=21 Δ=37, Ε=4, Στ=6 Διανέμοταν και  Συσσίτιο.
1947-48 1/Θ 83 52 135 Κόφφας Στέφανος.      από Πετρωτό Παιδαγωγική Ακαδημία. Διανέμονταν και Συσσίτιο.
1948-49 1/Θ 82 41 123 Ποζιός  Θεοφάνης. Από Κουμπουριανά Διδασκαλείον. Διανέμονταν  και Συσσίτιο.
1949-50 1/Θ 66 37 103 Δασκαλοπούλου Άρτεμη Βασιλ. Από Μαυρομμάτι.  Παιδαγ. Ακαδημία. Διανέμονταν  και  Συσσίτιο.
1950-51 1/Θ 54 47 101 Σφέϊκου-Πράντζου Ασπασία. Καρδίτσα. Παιδαγωγική Ακαδημία.   Διανέμονταν   και  συσσίτιο.
1951-52 1/Θ 56 62 118 Μάλλιος Γρηγόριος από Γιάννενα. Παιδαγωγική Ακαδημία.   Διανέμονταν   και  συσσίτιο.
1952-53 1/Θ 58 54 112 Μάλλιος Γρηγόριος
1953-54 2/Θ 59 73 132  Μάλλιος Γρηγόριος. Δασκαλοπούλου Λαμπρινή, Παιδαγωγική Ακαδημία. Από Μαυρμμάτι.
1954-55 2/Θ 64 66 130 Μάλλιος Γρηγόριος Δασκαλοπούλου Λαμπρινή  Βασ.   από Μαυρομμάτι.
1955-56 3/Θ 65 67 132 Μάλλιος  Γρηγόριος Γκινής Θεόφιλος  από  Μαυρομμάτι,  + Τριανταφύλλου Άννα.
1956-57 2/Θ 64 63 127 Μάλλιος  Γρηγόριος. Κωστοπούλου Χρυσάνθη,  από  Μαυρομμάτι.
1957-58 2/Θ 60 68 128 Μάλλιος Γρηγόριος Κωστοπούλου  Χρυσάνθη.
1958-59 2/Θ 58 53 111 Μάλλιος  Γρηγόρης Κωστοπούλου  Χρυσάνθη.
1959-60 3/Θ 52 56 108 Μάλλιος  Γρηγόριος. Κωστοπούλου Χρυσάνθη  + Γεωργούλη Αντωνία.
1960-61 3/Θ 47 59 106 Μάλλιος  Γρηγόριος. Αθανασιάδη Δέσποινα  + Δημοπούλου Δέσποινα.
1961-62 3/Θ 43 52 95 Μάλλιος  Γρηγόριος. Αθανασιάδη Δέσποινα  + Δημοπούλου Δέσποινα.
1962-63  3/Θ 37 47 84 Δραγούτσος Δημήτριος Αντων., από  Γελάνθη. Αθανασιάδη Δέσποινα + Δημοπούλου Δέσποινα. Νυχτερινό 17 μαθητές.
1963-64 3/Θ 39 52 91 Δραγούτσος Δημήτριος Αντων. Κωστοπούλου Κων/νιά,+ Ακρίβου Ιφιγένεια, από Μουζάκι.+ Συσσίτιο.
1964-65 3/Θ 44 49 93 Δραγούτσος Δημήτριος Αντων. ΚωστοπούλουΚων/νιά+Αναστασίου,Φωφώ από Μουζάκι.+ Συσσίτιο  με μαγείρισσες: Όλγα Απ. Μπαντή + Γκόλφω Μιλτ Κωστούλα (5-3-65).
1965-66 3/Θ 48 38 86 Δραγούτσος Δημήτριος Αντων. Ορφανός Δημήτρ Κρήτη + Σκαρβελάκη Μαρίκα, από Αρχάνες.
1966-67 3/Θ 48 35 83 Δραγούτσος Δημήτριος Αντων. Γκούζια Πηνελόπη,  από Μουζάκι + Σκαρβελάκη Μαρίκα+ Βούλγαρης Πέτρος  (Από Μάιο έως Ιούνιο).
1967-68 3/Θ 47 38 85 Δραγούτσος Δημήτριος Αντων. Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη + Σκαρβελάκη Μαρίκα,  από Αρχάνες,
1968-69 3/Θ 44 34 78 Δραγούτσος Δημήτριος Αντων. Γκούζια-Κακκάβα Πην + Σκαρβελάκη Μαρίκα.
1969-70 3/Θ 42 32 74 Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη. Σκαρβελάκη Μαρίκα + Ζορμπά  Μαρία Ιεράπετρα Κρήτης.
1970-71 3/Θ 42 27 69 Κακκάβας Δημήτρ. από Μουζάκι. Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη. +  Σκαρβελάκη Μαρίκα.
1971-72 3/Θ 40 26 66 Κακκάβας Δημήτριος Αχιλλέα. Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη  + Σκαρβελάκη Μαρίκα.
1972-73 3/Θ 39 26 65 Κακκάβας Δημήτριος Αχιλλέα. Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη +  Σκαρβελάκη Μαρίκα.
1973-74 3/Θ 41 26 67 Κακκάβας Δημήτρ. Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη.
1974-75 3/Θ 45 27 72 Κακκάβας Δημήτριος. Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη + Ζορμπά Μαρία, από Κρήτη.
1975-76 2/Θ 40 29 69 Κακκάβας Δημήτρ. Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη.
1976-77 2/Θ 40 25 65 Κακκάβας Δημήτριος Αχιλλέα. Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη + Χασιώτης Δημήτριος,  από Γελάνθη.
1977-78 2/Θ 36 24 60 Κακκάβας Δημήτριος Αχιλλέα. Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη + Καφαντάρης Ηλίας,  από Μορφοβούνι Καρδίτσας.
1978-79 2/Θ 27 21 48 Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη. Μίσσας Δημήτριος,  Δ/ντής από 23-1-79 έως 5-6-79 + Νάκος Δημήτριος.
1979-80 2/Θ 29 25 54 Γκούζια-Κακκάβα Πηνελόπη. Πευκιανάκης Νικόλαος,  από  Ιεράπετρα  Κρήτης.
1980-81 2/Θ 26 26 52 Πευκιανάκης Νικ 9-10-80/ 12-1-1981 + Γκούζια Πην από 13-1 έως 1-9-1981 Πλιάτσικα-Φωτίου Αγορή Δημ. από Αμυγδαλή από 9-10-80 έως                 + Πευκιανάκης Νικόλαος.
1981-82 2/Θ 27 27 54 Πευκιανάκης Νίκος. από Ιεράπετρα. Πλακιά Φωτεινή Θωμ. από Μουζάκι.
1982-83 2/Θ 27 29 56 Πευκιανάκης Νικόλαος. Πλακιά Φωτεινή Θωμ. Μουζάκι + Λουλές Γεώργιος  από Γόμφους.
1983-84 2/Θ 29 28 57 Πευκιανάκης Νίκος. Πλακιά Φωτεινή, από Μουζάκι.
1984-85 2/Θ 31 30 61 Πευκιανάκης Νικόλαος. Πλακιά Φωτ. + Λαμπρινή  Παπαναστασίου,  από 7-1-1985.
1985-86 2/Θ 25 21 46 Πευκιανάκης Νικόλαος. Πλακιά Φωτεινή + (Κοκκινάκης Στυλιανός, από Ρέθυμνο).
1986-87 2/Θ 16 18 34 Κοκκινάκης Στυλιανός, από Ρέθυμνο. Μαγγούτης Αντώνης, από Λαζαρίνα Καρδίτσας.
1987-88 2/Θ 15 12 27 Κοκκινάκης Στυλιανός. Ρέθυμν Μέλλιος Κων/νος, από Οξύνεια Τρικάλων.
1988-89 2/Θ 8 11 19 Κορλός Βασίλειος,  Λεοντίτο έως      21-2-1989 +Γκινή Ευαγγελία 10-4-89 Μπάλλια Κων/νιά, από Τρίκαλα, 27-1-89/30-6-89. + Μανώλη Κων/νιά από Αγ.Βησσαρίωνα.                                     Aπό  Μαυρομμάτι.
1989-90 2/Θ 6 7 13 Πλακιά  Φωτεινή Θ Από Μουζάκι Καρδίτσας.
1990-91 2/Θ 5 8 13 Πλακιά  Φωτεινή Θ
1991-92 2/Θ 6 8 14 Πλακιά  Φωτεινή Θ
1992-93 2/Θ 5 8 13 Πλακιά  Φωτεινή Θ
1993-94 2/Θ 7 6 13 Πλακιά  Φωτεινή Θ Κωστής Κων/νος,  από Καρδίτσα.
1994-95 2/Θ Κόφφας Νικόλαος. Από Λιάσκοβο ή Πετρωτό Καρδίτσας.
1995-96 2/Θ 7 11 18 Σακκελάρης Γεώργιος Σεπτ—Ιανουάρ +Αναγνωστοπούλου Βασιλική 5-2-1996.  Μπάλλια Κων/νιά, από Τρίκαλα.
1996-97 2/Θ 7 10 17 Κόφφας Νικόλαος, από  Πετρωτό. Φωτεινή Δημ Κοτσώνη, από  Καλή  Κώμη.
1997-98 2/Θ 8 10 18 Κοτσώνη  Φωτεινή Δημ. Καλή Κώμη. Κόφφας Νικόλαος.
1998-99 2/Θ 7 10 17 Κοτσώνη  Φωτεινή Κόφφας Νικόλαος.
1999-00 2/Θ 6 10 16 Κοτσώνη  Φωτεινή Δημ. Μητροπάνος Απόστολος, από Καππά Καρδίτσας.
2000-01 2/Θ 6 10 16 Τρυφέρης Παύλος, από Λεονίτο. Κοτσώνη  Φωτεινή Δημ, από Καλή Κώμη.
2001-02 2/Θ 6 8 14 Ζαρνακούπης Παύλος, από Οξυά. Παράσχης Αχιλλέας, από Καλή Κώμη.
2002-03 2/Θ 6 9 15 Ζαρνακούπης Παύλ Μητροπάνος Απόστολος, από Καππά.
2003-04 2/Θ 7 7 14 Τσιώνας Βασίλειος, από Μαγούλα. Χαλανούλης  Κων/νος + Γιαννουσά Ελένη, στο Ολοήμερο.
2004-05 2/Θ 7 5 12 Ζαρνακούπης Παύλος, από Οξυά. Τσιώνας Βασίλειος, Μαγούλα.+Μανώλης Γρηγόρ, στο Ολοήμερο.
2005-06 2/Θ 8 5 13 Λιάσκος Ευάγγελος, από Μουζάκι. Αλεξίου Αριστείδης, + Φλώρου Ιωάννα, στο Ολοήμερο.
2006-07 2/Θ 5 3 8 Αργύρης Κων/Νος, Γριζάνο Τρικάλων. Μάνταλος Αθανάσιος + Φροξυλιάς Παναγιώτης (Χάρμα), στο Ολοήμερο.
2007-08 2/Θ 5 3 8 Νικολάου Χρυσάνθη από Καρδίτσα. Ψαρρής Βύρων, από Αρτεσιανό + Μπαρούτα Ευθυμία, στο Ολοήμερο.
2008-09 2/Θ 6 4 10 Παπαρίζος Στέφανος Νικ. από Οξυά. Λάππα Γεωργία,  από Καρδίτσα, + Καψιώχα Ευγενία, στο Ολοήμερο.
2009-10 2/Θ 7 4 11 Παπαρίζος Στέφανος Ν. Οξυά Σκρέκος Ιωάννης,  από Ανθοχώρι,+ Λιάσκος Ευάγγελος, στο Ολοήμερο.
2010-11 1/Θ 3 3 6 Νικολάου Χρυσάνθη.  Από Καρδίτσα.

       Από τα παραπάνω στοιχεία του πίνακα διαφαίνεται ότι ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών σημειώθηκε από το σχολικό έτος 1945-46 μέχρι και το σχολ. έτος 1960-61 και τούτο κατά τη γνώμη μας για τρεις λόγους: 1) Πολλοί έγγαμοι άνδρες για να αποφύγουν την επιστράτευσή τους από τον πόλεμο του 1940-1943 προτίμησαν να τεκνοποιήσουν και   να γίνουν πολύτεκνοι, οπότε τα παιδιά τους  πήγαν  σχολείο  για πρώτη φορά, σε ηλικία επτά ετών δηλ  το 1947 και μετά.  2) Κατά τα  έτη του πολέμου 1940-43 αλλά και του Εμφυλίου 1947-49 πολλά σχολεία της Ελλάδας δεν λειτούργησαν,  με αποτέλεσμα  όσοι μαθητές  έχασαν τα χρόνια φοίτησής τους, αναγκάστηκαν  να συνεχίσουν το  σχολείο μετά το 1950 και μάλιστα σε μεγάλη ηλικία  και 3)  μετά το 1950, αφού ομαλοποιήθηκε η κατάσταση, πολλοί γονείς έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο για να μάθουν γράμματα και δεν τα κρατούσαν πλέον στο σπίτι για δουλειές όπως έκαναν πριν κυρίως με τα κορίτσια.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 1917 -1920                                    Από τους παραπάνω δασκάλους  ο  Λεωνίδας Γκέκας, από το Τετράκωμο Άρτας, υπηρέτησε στο 1/θέσιο Δημοτικό σχολείο Γελάνθης ως Γραμματοδιδάσκαλος από το 1917 έως το 1920.  Υπηρέτησε για πολλά χρόνια Γραμματέας της κοινότητας Γελάνθης από το 1934 μέχρι το Μάρτιο του 1961. Για περισσότερα στοιχεία του βλέπε στην κατηγορία «ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΛΑΝΘΗΣ–ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ και στο άρθρο ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ».

 Ο Γρηγόριος Μάλλιος υπηρέτησε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας ως διευθυντής και δάσκαλος επί 11 συνεχή χρόνια, από το 1951 μέχρι το 1962.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΛΛΙΟΣ Δ/ΛΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΤΗΣ 1951-1962   Υπήρξε ένας σπουδαίος και πολυτάλαντος Δάσκαλος. Δάσκαλος δραστήριος με διάθεση για προσφορά. Μέσα στην τάξη μας ήταν ένας αληθινός δάσκαλος, άξιος παιδαγωγός, ακάματος εργάτης και σμιλευτής ψυχών.  Αυστηρός μεν στους μαθητές του, αλλά αγαπητός, δίκαιος και  καλός φίλος με όλους τους μαθητές του.

   Σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου μας, πολιτιστικές, θρησκευτικές, φιλανθρωπικές, περιβαλλοντικές, ψυχαγωγικές, θεατρικές και σε ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, υπήρξε άξιος οδηγός, οργανωτής και μπροστάρης.  Αξέχαστες θα μείνουν στη μνήμη όλων των Γελανθιωτών οι θεατρικές παραστάσεις που ανέβασε με κάθε επιτυχία, όπως «ΕΣΜΕ Η ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΑ» (1952-53), «Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ», (1952-53), «Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ»     (26-4-1954),   «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΙΑΚΟΣ»  (1955-56) και πάνω απ΄ όλα  «Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ»  (4-5-1959).  Άσβεστη θα παραμένει για πάντα η μορφή του στην καρδιά όλων των μαθητών του αλλά και όλων εκείνων που έτυχαν να τον γνωρίσουν.

      Η συνεισφορά του στην εκπαίδευση και στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών του υπήρξε πολλή σπουδαία. Με το προσωπικό του παράδειγμα, τη συμπεριφορά του και με το σεμνό και ταπεινό τρόπο ζωής του,  οδηγούσε πάντα στο σωστό και δίκαιο, στο αληθινό και ωραίο, στη φιλανθρωπία, στην αλήθεια, στην ομόνοια, στην αρετή, στην ενασχόληση και στο ενδιαφέρον  για έργα ειρηνικά και ωραία, για το καλό της πατρίδας, της εκκλησίας και της κοινωνίας, στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα πανύψηλα πλατάνια που στέκουν στην αυλή του σχολείου είναι έργο  δικό του και των μαθητών του. Μαρτυρούν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπεδείκνυε για την ανάπτυξη και καλλωπισμό του χωριού μας.

       Ο συγχωριανός μας Δημήτριος Αντ. Δραγούτσος, διαδέχτηκε το Γρηγ. Μάλλιο και υπηρέτησε στο σχολείο μας ως διευθυντής και δάσκαλος επί επτά συνεχή χρόνια, από το 1962 μέχρι το 1969.          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ, Δ/ΛΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1962-1969 Υπήρξε Δάσκαλος προς μίμηση. Μέσα στην τάξη εργάστηκε με απαράμιλλη ευσυνειδησία, συνέπεια, ακρίβεια, αγάπη για τους μικρούς μαθητές του και πάθος για τη δουλειά του. Είχε αναγάγει το επάγγελμα του ΔΑΣΚΑΛΟΥ σε λειτούργημα και με την ακάματη προσπάθειά του, την εργατικότητα και το ζήλο που τον διέκρινε για προσφορά, σφυρηλάτησε, μέσα στο καμίνι των σχολείων, τη συνείδηση εκατοντάδων μαθητών και τους παρέδωσε άριστους πολίτες στη ζωή και στην κοινωνία. Υπήρξε άνθρωπος ηθικός και τίμιος, ταπεινός και ευγενικός, δίκαιος, καλοσυνάτος, ήρεμος και φιλήσυχος, τρυφερός, στοργικός και δεύτερος πατέρας σε όλα τα ανίψια του και συγγενείς του, ειλικρινής και συνεπής στις σχέσεις του με όλους τους χωριανούς μας. Υπήρξε ένας αγνός και πραγματικός φίλος, άνθρωπος με μπέσα και  εμπιστοσύνη, με αρχές και ακέραιο χαρακτήρα.    

     Σαν εκπαιδευτικός-ΔΑΣΚΑΛΟΣ, υπηρέτησε για τριανταπέντε ολόκληρα χρόνια σε διάφορα δημοτικά σχολεία της περιοχής μας  και τελευταία σε σχολεία της Αθήνας και του νομού Τρικάλων. Όλα αυτά τα χρόνια εκτέλεσε ως Δάσκαλος το καθήκον στο ακέραιο.

    Ήταν Άνθρωπος ηθικός και γεμάτος αγάπη για τον πλησίον του, Άνθρωπος με βαθιά πίστη στο Θεό Χριστό.  Εκτελούσε πάντα τα θρησκευτικά του καθήκοντα με συνέπεια και φόβου Θεού.   Στη δύσκολη προσπάθεια τόσο του παπα-Κώστα Οικονόμου όσο και των διαφόρων εκκλησιαστικών επιτροπών που ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας την ανέγερση του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου, έπαιξε σπουδαίο ρόλο. Υπήρξε πολύτιμος βοηθός, συνεργάτης και συμπαραστάτης του παπα-Κώστα. Ανέλαβε, αφιλοκερδώς τη συγκρότηση των διαφόρων επιτροπών, τη σύνταξη των πρακτικών και διαφόρων εγγράφων, τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την εν γένει αλληλογραφία της εκκλησιαστικής επιτροπής. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική και όλοι οι χωριανοί είχαν να πουν ένα καλό λόγο γι αυτόν και να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους. Μέσα σε αυτό το ναό είχε την τύχη να αφήσει την τελευταία του πνοή εν ώρα προσευχής την Κυραική στις 19-11-1995.

      Ο  Δημήτριος Αχιλ. Κακκάβας, από το Μουζάκι υπηρέτησε ως διευθυντής και δάσκαλος στο σχολείο του χωριού μας επί 9 συνεχή χρόνια, από το 1970 μέχρι το 1978,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧ. ΚΑΚΚΑΒΑΣ, Δ/ΛΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ1970-1978 έτυχε της εμπιστοσύνης των ενοριτών μας και υπήρξε  ταμίας της επιτροπής ανέγερσης του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.  Η  σύζυγός του Πηνελόπη Αθ. Γκούζια, υπηρέτησε επί μια συνεχή δεκαπενταετία, από το 1966 μέχρι το 1981.   Υπηρέτησαν το λειτούργημά τους με κέφι, όρεξη και φαντασία προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες των  για το καλό, την πρόοδο και τη μόρφωση των παιδιών μας.

     Γενικά, όλοι οι δάσκαλοι, δασκάλες και νηπιαγωγοί που υπηρέτησαν στα σχολεία του χωριού μας εργάστηκαν με ζήλο και αφοσίωση στο καθήκον τους. Πρόσφερε ο καθένα τους χωριστά το δικό του λιθαράκι στη διάπλαση του χαρακτήρα, στη μόρφωση και πρόοδο των παιδιών μας. Προσέφεραν στην κοινωνία της Γελάνθης ένα σπουδαίο έργο, έπλασαν παιδιά με ήθος και άψογο χαρακτήρα. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο  «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ¨.

ΠΑΤΑ ΕΔΩ ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΣΕ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΛΑΝΘΗΣ

Comments are closed.