ΦΩΤΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

439 total views, no views today

439 total views, no views today    Όλες οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο του Γεωργίου Απ. Μπαντή, εκτός απ΄ αυτές που φέρουν το αρχείο τους.                              … Continue reading