ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ-ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

161 total views, 2 views today

161 total views, 2 views today ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ          Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους Τριμμαίους: Αντώνη του Κων/νου, τα αδέλφια Γεώργιο, Δημήτριο και Αλέκα Ευθυμίου Τρίμμη,  Γεώργιο του Ιωάννη και Γεώργιο του Βασιλείου Τρίμμη,  τους: Νίκο Λ. Μπαντή, Ευάγγ. Δημ. Μακρυγιάννη, … Continue reading